تاریخ 1401/04/30         ساعت 06:48:04     گروه خبری عمومی

طبق دستور العمل بانک مرکزی و بازرسی های مستمر ماهانه در سال گذشته مجوز فعالیت صندوق قرض الحسنه جام جم مجددا تمدید گردید.

باکمال خرسندی به اطلاع دوست داران سنت حسنه قرض‌الحسنه می‌رساند مجوز صندوق قرض‌الحسنه جام جم پس از بررسی همه‌جانبه  بانک مرکزی از صحت عملکرد مالی و رعایت مقررات و مفاد آیین‌نامه‌های ابلاغی تمدید گردید