معرفی تسهیلات

تسهیلات وام در صندوق جام جم به صورت ذیل ارائه می گردد :

  • وام وجوه اداره شده

وام وجوه اداره شده عبارت است از تودیع و تمرکز وجوه در قالب قرارداد وجوه اداره شده بر اساس دستورالعمل های بانک مرکزی ج.ا.ا و معرفی افراد واجدین شرایط برای پرداخت وام قرض الحسنه با مبلغ، مدت و کارمزد مشخص بر اساس مقررات پرداخت خواهند شد.

  • وام قرض الحسنه طرح برکت

بر اساس تمرکز وجوه در راستای تشویق و ترغیب مشتریان به صورت اختیاری به مشارکت در تامین منابع وام قرض الحسنه علاوه بر بهره مندی از پاداش و اجر اخروی صندوق حسب مقررات و کارکرد و میانگین حساب مشتریان فعال امتیاز وام به آنان اختصاص داده و وام قرض الحسنه پرداخت خواهد کرد.