چگونه از حساب خود مطلع شویم

جهت شفاف سازی هر چه بیشتر فعالیت های صندوق قرض الحسنه جام جم، سپرده گذاران خیّر محترم قادر خواهند بود تمام مراحل اعطای تسهیلات از محل سپرده (وجوه اداره شده) خود به افراد وام گیرنده را رصد و پیگیری نمایند تا علاوه بر برخورداری از اجر معنوی، از اطمینان خاطر بیشتری برخوردار گردند. همچنین امکان انتخاب شهر، استان و نوع تسهیلات اعطایی از محل سپرده گذاری نیز برای هر خیّر در قالب وجوه اداره شده وجود دارد تا بدین ترتیب سپرده گذاران محترم امکان انتخاب جغرافیای ارائه تسهیلات از محل سپرده خود را نیز داشته باشند.

بدین ترتیب سپرده گذاران خیّر حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب قرض الحسنه در قالب وجوه اداره شده در صندوق قرض الحسنه جام جم، قادر خواهند بود افراد مورد نظر خود اعم از بستگان، دوستان و یا کارمندان خود را جهت دریافت تسهیلات قرض الحسنه معرفی نمایند تا به میزان مبلغ مورد نظر خود و بر اساس ضوابط بانک مرکزی به این افراد تسهیلات قرض الحسنه اعطا گردد.

همچنین مشتریان محترم می توانند از طریق مراجعه به اینترنت بانک، از محتوای حساب خود مطلع شوند.