تاریخچه

پس از سالها، آرزوی مجموعه سازمان مبنی بر تشکیل یک مؤسسه مالی و اعتباری متعلق به خود محقق شد و در گام اول مجوز صندوق قرض الحسنه جام جم به شماره ۱۲۳۸۴۴ در تاریخ ۹۷/۴/۱۶ از بانک مرکزی اخذ گردید.

اقدامات اولیه جهت تأسیس این صندوق از سال ۱۳۸۹ آغاز شد، لکن به دلیل ایجاد تغییرات در مدیریتها و سیاستها در سطح سازمان و بانک مرکزی، اخذ مجوز به تعویق افتاد ولی به لطف خداوند نتیجه ی پیگیری های بی وقفه و مستمر طی سالهای اخیر به ثمر نشست و منجر به صدور مجوز فوق گردید.

لازم به ذکر است در حال حاضر سازمانها و نهادهای مهمی در سراسر کشور متقاضی دریافت مجوز صندوق قرض الحسنه می باشند ولی با توجه به محدودیت های قانونی، امکان اخذ مجوز از بانک مرکزی وجود ندارد.