اهداف

سپرده قرض الحسنه پس انداز به تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی به قصد تعاون عمومی، کمک به نیازمندان و برخورداری از پاداش معنوی، بدون قصد انتفاع و همچنین استفاده از انواع خدمات بانکی، نظیر دریافت تسهیلات، نزد صندوق افتتاح می گردد. این نوع حساب امکان واریز و برداشت آنی، مستمر و اتصال به کارت نقدی را برای مشتریان فراهم می آورد. با توجه به اینکه به این نوع سپرده سودی تعلق نگرفته و جزء منابع ارزان قیمت صندوق محسوب می شود و باعث کاهش بهای تمام شده پول در مجموع سپرده ها می گردد، لذا کاربران باید در خصوص معرفی سپرده قرض الحسنه پس انداز به مشتریان و تلاش برای جذب آنها اهتمام ویژه داشته باشند. همچنین با توجه به متفاوت بودن نحوه برخورد متصدیان با انواع مراجعه کنندگان خواهان افتتاح حساب قرض الحسنه و متفاوت بودن فرمهای قابل استفاده، شرایط و ضوابط همچنین عملیات اجرایی آنها طبق دستورالعمل حاضر و با اهداف زیر تدوین و جهت اجرا به شعبه ابلاغ می شود.

 • ایجاد نظم و انضباط مالی در روند افتتاح سپرده. 
 • اتخاذ رویه یکسان و تشریح شرایط و مقررات افتتاح سپرده. 
 • معرفی قشرهای متفاوت درخواست کنندگان افتتاح حساب های قرض الحسنه و تشریح شرایط مربوط به افتتاح حساب برای آنها. 
 • معرفی انواع فرم ها و قراردادهای مورد استفاده در افتتاح حساب جهت به کارگیری صحیح آنها. 

اهمّ اهداف تأسیس صندوق قرض الحسنه جام جم :

 1. بهره مندی کارکنان شاغل و بازنشستگان محترم سازمان از تسهیلات قرض الحسنه ( شامل وام ضروری، تهیه جهیزه، وام تحصیلی، کمک هزینه درمان و ... ) از محل سپرده های قرض الحسنه، بدون سود و با نرخ کارمزد مصوب بانک مرکزی ( معادل ۴% ).  
  این در حالی است که تاکنون، بانک هایی که حساب های بانکی همکاران محترم و همچنین سازمان نزد آنها بوده، در اصل از تمرکز این وجوه منتفع می گردیده اند.  
 2. ارائه خدمات بانکی به صندوق های قرض الحسنه موجود در سازمان برای رفاه بیشتر کارکنان و بازنشستگان محترم.
 3. تلاش برای جذب حداکثری منابع مالی جهت پرداخت انواع وام های قرض الحسنه.
 4. حفظ کرامت انسانی کارکنان شاغل و بازنشستگان شریف از طریق ایجاد بستر مناسب و آسان جهت ارائه تسهیلات.
 5. افزایش رضایت مندی کارکنان شاغل و بازنشستگان محترم از طریق پرداخت تسهیلات.
 6. امکانات و مجوزها : از این جا ببینید